6 cách làm tròn số trong Excel mà bạn nên biết – Mẹo hay Excel

Excel hiện nay được sử dụng rất phổ biến đặc biệt là trong công việc văn phòng và tính toán. Khi thực hiện các phép tính với các con số, bạn có thể nhận được kết quả với các con số thập phân dài và không đều nhau. Để làm tròn các con số này, ngoài cách sử dụng hàm ROUND, còn có nhiều phương pháp và công thức khác để làm tròn số trong Excel một cách dễ dàng.

Làm tròn số bằng hàm ROUND

Đây là cách làm tròn số khá cơ bản nhưng vẫn có một số bạn, đặc biệt là những người mới làm quen với Excel, chưa biết. Dưới đây là hướng dẫn cách sử dụng hàm này.

Công thức: =ROUND(số, số_chữ_số_làm_tròn)

Trong đó:

  • số: là số cần làm tròn
  • số_chữ_số_làm_tròn: là số chữ số cần làm tròn.

lam tron so trong excel

Khi sử dụng số dương cho số_chữ_số_làm_tròn, con số được làm tròn phía sau dấu phẩy thập phân. Khi sử dụng số âm cho số_chữ_số_làm_tròn, con số được làm tròn đến hàng chục, trăm, nghìn, …

Làm tròn bằng hàm ROUNDUP

Từ tên của hàm này, bạn có thể đoán được kết quả của nó sẽ như thế nào đúng không? Khi sử dụng hàm này, bạn sẽ nhận được số làm tròn lên so với số gốc, tuy nhiên, giá trị làm tròn lên không nhiều và phụ thuộc vào cách bạn sử dụng hàm.

lam tron so trong excel

Công thức cơ bản tương tự hàm ROUND:

Công thự: =ROUNDUP(số, số_chữ_số_làm_tròn)

số_chữ_số_làm_tròn có thể là số dương hoặc số âm, số dương sẽ làm tròn phía sau dấu phẩy thập phân và số âm sẽ làm tròn đến hàng chục, trăm, …

Làm tròn bằng hàm ROUNDDOWN

Công thức: =ROUNDDOWN(số, số_chữ_số_làm_tròn)

Tương tự như hàm ROUND nhưng ngược lại với hàm ROUNDUP, hàm ROUNDDOWN sẽ làm tròn số liệu nhỏ hơn giá trị số liệu gốc.

lam tron so trong excel

Phần số_chữ_số_làm_tròn có thể là số dương hoặc số âm giống như hai hàm trên.

Làm tròn với hàm MROUND – làm tròn đến bội số của số khác

Công thức: =MROUND(số, bội_số)

Bội_số: là số bạn muốn làm tròn thành bội số của nó.

Chú ý:

  • Khi số và bội_số có dấu âm, hàm sẽ báo lỗi #NUM!
  • Khi số và bội_số bằng nhau, kết quả sẽ chính là số đó.

lam tron so trong excel

Kết quả của hàm MROUND làm tròn lên khi số chia bội số lớn hơn hoặc bằng ½ bội số và làm tròn xuống khi nhỏ hơn ½ bội số.

Hàm CEILING và hàm FLOOR

Cấu trúc: =CEILING(Số cần làm tròn, sự quan trọng)
 =FLOOR(số, sự quan trọng)

  • Sự quan trọng là số bạn muốn làm tròn thành bội số của nó.
  • Nếu số và Sự quan trọng có dấu trái, hàm sẽ báo lỗi #NUM.
  • Nếu số là bội số của Sự quan trọng, kết quả sẽ chính là số đó.

lam tron so trong excel

Hai hàm này cơ bản giống với hàm MROUND, tức là làm tròn đến bội số gần nhất của số được chỉ định, khác biệt duy nhất là hàm CEILING sẽ làm tròn số lên xa số 0 trong khi hàm FLOOR sẽ làm tròn số về số 0.

Hàm EVEN – ODD làm tròn thành số nguyên chẵn nhất và lẻ nhất

Hai hàm này làm tròn số ra xa số 0.

Công thức: =EVEN(số) =ODD(số)

Làm tròn một số thành số nguyên bằng Hàm INT, TRUNC

Công thức: =INT(số) =TRUNC(số, [số_điểm_thập_phân])

Số_điểm_thập_phân là một số nguyên chỉ định cách bạn muốn giảm số. Tương tự hàm ROUND, nếu số_điểm_thập_phân:

lam tron so trong excel

  • Là số dương: chỉ con số muốn giữ lại sau dấu phẩy thập phân (nếu số là số thập phân)
  • Bằng 0: cắt hết số thập phân nếu có
  • Là số âm: Làm tròn số thành số nguyên cùng với làm tròn đến hàng chục, trăm, ngàn, … tức là theo bội số của 10.

Với số dương, cả hai hàm này sẽ cho kết quả giống nhau, nhưng với số âm, chúng cho kết quả khác nhau. Ví dụ:

lam tron so trong excel

Ví dụ: Khi số_điểm_thập_phân khác 0, hàm TRUNC có sự khác biệt so với ROUND là TRUNC cắt số chứ không làm tròn như ROUND.

Kết luận

Trên đây là một số phương pháp mà bạn có thể áp dụng để làm tròn số khi làm việc với Excel. Mỗi phương pháp có thể mang lại kết quả khác nhau, vì vậy tùy vào mục đích của bạn, bạn có thể lựa chọn phương pháp làm tròn phù hợp và chính xác nhất!

Đó là tất cả chia sẻ của chúng tôi về cách làm tròn số trong Excel. Nếu bạn gặp khó khăn khi làm tròn số hoặc có các vấn đề liên quan đến máy tính (tin học văn phòng), bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ gia sư tin học văn phòng tại nhà để hỗ trợ tốt nhất. Bạn có thể truy cập trang web www.giasutriviet.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

You might like

About the Author: suynghitichcuc2019