Apple Keychain là gì? Cách xem mật khẩu Wifi, trang web,… với Keychain

Apple Keychain (Chuỗi khóa của Apple), còn được biết đến với tên gọi iCloud Keychain, là dịch vụ quản lý mật khẩu và thông tin cá nhân do Apple cung cấp cho các thiết bị của họ. Với Keychain, bạn có thể lưu trữ và truy xuất tên người dùng, mật khẩu của trang web, thông tin đăng nhập ứng dụng, và thậm chí chi tiết thẻ tín dụng trên iPhone, iPad và Mac của bạn.

Bằng cách sử dụng iCloud Keychain, bạn không cần nhớ mật khẩu và thông tin đăng nhập của mình, vì Keychain sẽ tự động điền thông tin này cho bạn. Thông tin đã lưu trên một thiết bị của bạn sẽ được đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị khác thông qua iCloud. Điều này giúp bạn sử dụng mật khẩu đã lưu trên iPhone trên máy Mac và ngược lại.

iCloud Keychain lưu trữ những gì?

iCloud Keychain lưu trữ một cách an toàn thông tin cá nhân và bí mật sau đây:

  • Tên người dùng, mật khẩu của trang web và ứng dụng của bạn.
  • Thông tin chi tiết về thẻ tín dụng của bạn, ngoại trừ mã bảo mật.
  • Mật khẩu của tất cả các mạng WiFi đã kết nối.
  • Chữ ký điện tử.

iCloud Keychain yêu cầu sự cho phép của bạn trước khi lưu trữ một số loại mật khẩu trong cơ sở dữ liệu của nó.

Sử dụng Keychain để xem mật khẩu WiFi đã kết nối

Mình đã sử dụng Mac trong một thời gian dài, hơn 4 năm, và Keychain đã giúp mình nhiều lần trong việc xem lại mật khẩu của các mạng WiFi đã kết nối trên macOS và trên chiếc iPhone của mình. Với cả hai thiết bị này đều sử dụng cùng một tài khoản iCloud, dữ liệu được lưu trên một thiết bị sẽ được đồng bộ trên các thiết bị khác, rất tiện lợi.

Để xem lại mật khẩu WiFi bạn đã lưu trong iCloud Keychain, bạn có thể mở Keychain từ Spotlight Search. Sau đó, nhập tên WiFi mà bạn muốn xem lại mật khẩu.

mat khau wifi

Mở tên WiFi bạn muốn xem và nhấp vào ô “Hiển thị mật khẩu”.

mat khau wifi

Đăng nhập tên tài khoản Mac và mật khẩu hiện đang sử dụng.

mat khau wifi

Ngay lập tức, bạn sẽ thấy thông tin mật khẩu WiFi đã nhập trước đó.

Sử dụng Apple iCloud Keychain trên iPhone / iPad

Để sử dụng iCloud Keychain trên các thiết bị chạy iOS, đầu tiên bạn cần kích hoạt tính năng này, sau đó bạn có thể lưu trữ và truy cập nội dung của nó.

Bật iCloud Keychain trên iPhone / iPad

Để kích hoạt iCloud Keychain trên iPhone, bạn cần đăng nhập bằng cùng một tài khoản Apple mà bạn sử dụng trên các thiết bị khác để đồng bộ nội dung Keychain của bạn.

Bước 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone, sau đó nhấn vào tên của bạn trong màn hình tiếp theo.

Khởi chạy ứng dụng Cài đặt trên iPhone

Bước 2. Nhấn vào tùy chọn iCloud để quản lý cài đặt tài khoản iCloud của bạn.

quản lý cài đặt tài khoản iCloud

Bước 3. Cuộn xuống và nhấn vào tùy chọn Keychain.

nhấn vào tùy chọn Keychain

Bước 4. Bật tùy chọn iCloud Keychain.

Bật tùy chọn iCloud Keychain

Xem mật khẩu đã lưu trên Keychain trên iPhone / iPad

Nếu bạn đã lưu chi tiết đăng nhập trong iCloud Keychain của bạn, bạn có thể truy cập thông tin này ngay từ thiết bị chạy iOS của mình như iPhone hoặc iPad.

Bước 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone của bạn, sau đó cuộn xuống phía dưới và nhấn vào Mật khẩu & Tài khoản.

Mật khẩu & Tài khoản trên iphone

Bước 2. Nhấn vào tùy chọn Mật khẩu trang web & ứng dụng ở đầu màn hình của bạn.

Mật khẩu trang web & ứng dụng

Bước 3. Xác thực danh tính của bạn bằng Touch ID hoặc Face ID.

Xác thực danh tính của bạn bằng Touch ID hoặc Face ID

Bước 4. Bạn sẽ thấy tất cả thông tin đăng nhập bạn đã lưu trong Keychain. Nhấn vào một trang web trong danh sách để xem thông tin đăng nhập của nó.

Bạn sẽ thấy cả tên người dùng và mật khẩu cho trang web đó trên màn hình tiếp theo.

Thêm thông tin cá nhân và chi tiết thẻ tín dụng vào Keychain

iCloud Keychain cho phép bạn thêm thông tin vào Keychain của mình một cách thủ công. Điều này giúp bạn lưu trữ thông tin cá nhân và chi tiết thẻ tín dụng trong dịch vụ này. Sau đó, bạn có thể truy cập dữ liệu này trên bất kỳ thiết bị nào đã đăng nhập vào tài khoản iCloud của mình.

Bước 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone của bạn sau đó nhấn vào tùy chọn Safari phía dưới.

nhấn vào tùy chọn Safari

Bước 2. Nhấn vào AutoFill trong phần Chung.

Nhấn vào AutoFill

Bước 3. Sau đó, nhấn vào tùy chọn My Info để thêm thông tin cá nhân của bạn.

thêm thông tin cá nhân của bạn trên iphone

Bước 4. Chọn liên hệ của bạn để thêm thông tin cá nhân của bạn vào Keychain. Sau đó, nhấn vào Saved Credit Card (Thẻ tín dụng đã lưu).

Chọn liên hệ của bạn để thêm thông tin cá nhân của bạn vào Keychain

Bước 5. Xác nhận danh tính của bạn bằng Touch ID hoặc Face ID.

Xác nhận danh tính của bạn

Bước 6. Tiếp tục nhấn vào Add Credit Card (Thêm thẻ tín dụng).

Thêm thẻ tín dụng

Bước 7. Nhập chi tiết thẻ tín dụng của bạn và thẻ của bạn sẽ được thêm vào Keychain.

Nhập chi tiết thẻ tín dụng của bạn

Cách sử dụng iCloud Keychain trên máy Mac

Trên máy Mac, bạn có thể sử dụng iCloud Keychain để lưu trữ, truy xuất và thậm chí tự động tạo mật khẩu cho tài khoản trực tuyến của bạn. Bạn cũng có thể thêm dữ liệu vào chuỗi khóa của mình theo cách thủ công.

1. Kích hoạt iCloud Keychain trên máy Mac

Bạn không cần sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc công cụ nào để kích hoạt iCloud Keychain trên máy Mac của bạn.

Bước 1. Nhấp vào biểu tượng Apple ở góc trên cùng bên trái màn hình và chọn Tùy chọn hệ thống.

chọn Tùy chọn hệ thống

Bước 2. Nhấp vào iCloud trên màn hình tiếp theo.

Nhấp vào iCloud

Bước 3. Bạn sẽ thấy các dịch vụ đã sử dụng với tài khoản iCloud của bạn ở phía bên tay phải màn hình. Đánh dấu ô Keychain và Keychain sẽ được kích hoạt trên máy Mac của bạn.

các dịch vụ đã sử dụng với tài khoản iCloud

2. Truy cập mật khẩu iCloud Keychain trên máy Mac

Bạn có hai cách để truy cập nội dung của Keychain trên máy tính Macbook. Bạn có thể sử dụng trình duyệt web hoặc ứng dụng Keychain Access cài đặt sẵn để xem tên người dùng và mật khẩu đã lưu của mình.

Sử dụng trình duyệt Keychain Access

Bước 1. Nhấp vào Launchpad trong Dock, tìm kiếm Keychain Access và mở nó.

Sử dụng trình duyệt Keychain Access

Bước 2. Bạn sẽ thấy tất cả nội dung đã lưu trong chuỗi khóa của mình.

Sử dụng Safari

Bước 1. Mở Safari trên máy Mac của bạn.

Sử dụng Safari

Bước 2. Nhấp vào menu Safari ở góc trên cùng và chọn Preferences (Tùy chọn).

menu Safari và chọn Preferences

Bước 3. Nhấp vào tab Passwords (Mật khẩu).

tab Passwords (Mật khẩu).

Bước 4. Nhập mật khẩu Mac của bạn và nhấp Enter.

Nhập mật khẩu Mac

Bước 5. Bạn sẽ có quyền truy cập vào mật khẩu đã lưu trong chuỗi khóa của bạn.

3. Sử dụng dữ liệu iCloud Keychain trong Safari trên máy Mac

Trước khi Safari có thể tự động điền các trường trên các trang web từ dữ liệu trong Keychain, bạn cần bật tùy chọn này trong trình duyệt Safari trên máy Mac của mình.

Bước 1. Mở trình duyệt Safari trên máy Mac của bạn, sau đó nhấp vào tùy chọn Safari ở góc trên cùng và chọn Preferences.

Mở trình duyệt Safari trên máy Mac

Bước 2. Chọn tab AutoFill trên màn hình tiếp theo.

Bước 3. Bạn sẽ thấy một số tùy chọn trên màn hình. Đánh dấu tùy chọn thông tin mà bạn muốn Safari tự động điền vào từ iCloud Keychain của bạn.

chọn thông tin mà bạn muốn Safari tự động điền

Tự động tạo mật khẩu bằng Keychain trong Safari

Một tính năng ít được biết đến của iCloud Keychain là khả năng tự động tạo mật khẩu mạnh cho tài khoản trực tuyến của bạn. Bằng cách này, bạn không cần phải tạo mật khẩu một cách thủ công.

Mật khẩu được tạo tự động sẽ được lưu trong iCloud Keychain.

Bước 1. Mở trình duyệt Safari trên máy Mac của bạn.

Bước 2. Mở trang web mà bạn muốn tạo tài khoản mới. Đây có thể là bất kỳ trang web nào bạn chọn.

Bước 3. Khi bạn đang truy cập trang web, nhấp vào trường mật khẩu và Safari sẽ tự động đề xuất một mật khẩu. Nhấp vào mật khẩu này để thêm nó vào trường mật khẩu.

Bước 4. Nếu Safari không tự động cung cấp mật khẩu, nhấp vào biểu tượng khóa trong trường mật khẩu và chọn Suggest New Password (Đề xuất mật khẩu mới).

Thêm thông tin thẻ tín dụng vào Keychain thủ công

Giống như iPhone, bạn cũng có thể thêm thông tin thẻ tín dụng vào iCloud Keychain từ máy Mac theo cách thủ công.

Bước 1. Mở Safari trên máy Mac của bạn. Sau đó chọn Safari => Preferences phía trên đầu màn hình.

Bước 2. Chọn tab AutoFill trên màn hình tiếp theo. Tiếp tục nhấp vào Edit bên cạnh Credit cards.

Bước 3. Nhấp vào nút Add ở dưới cùng để thêm một thẻ tín dụng mới vào iCloud Keychain.

Bước 4. Nhập chi tiết thẻ tín dụng của bạn và nhấp vào Done ở dưới cùng. Thông tin thẻ của bạn sẽ được lưu trong chuỗi khóa của bạn.

Bước 5. Để xóa thẻ, hãy chọn thẻ và nhấp vào Remove.

Kết luận

Bạn đang sử dụng trình quản lý mật khẩu nào cho các thiết bị Apple của mình? Đó là iCloud Keychain hay một công cụ của bên thứ ba? Hãy chia sẻ ý kiến và quan điểm của bạn về vấn đề này trong phần bình luận bên dưới.

Chúc bạn thành công trong việc sử dụng Keychain!

You might like

About the Author: suynghitichcuc2019