Công thức và cách sử dụng hàm Hlookup trong Excel [Có Ví Dụ]

Hàm Hlookup là một hàm được sử dụng phổ biến trong Excel để tính toán và xử lý dữ liệu. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi sử dụng hàm này, bạn đã đến đúng nơi.

Trong chuỗi bài viết về các hàm thông dụng trong Excel, trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm Hlookup và cung cấp các ví dụ minh hoạ giúp bạn dễ dàng hiểu hơn.

Ngoài ra, bạn có thể xem bài viết chi tiết về hàm SUM trong Excel mà chúng tôi đã chia sẻ trước đó.

Bảng thông tin được sử dụng trong bài viết

Cách sử dụng hàm Hlookup trong Excel

Cấu trúc và cách sử dụng hàm HLOOKUP

Hàm HLOOKUP tìm kiếm một cột chứa giá trị mà bạn muốn dò tìm ở hàng đầu tiên của một bảng dữ liệu. Nếu tìm thấy, nó sẽ tìm tiếp trong cột đó và trả về giá trị ở hàng mà bạn đã chỉ định trước đó. Tên hàm có thể được chia thành hai phần: H (horizontal) + Lookup, có nghĩa là tìm kiếm theo chiều ngang.

cách sử dụng hàm Hlookup

– Cú pháp:

=HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num [, range_lookup])

Trong đó

  1. lookup_value: Giá trị để tìm kiếm trong hàng đầu tiên của table_array. Giá trị này có thể là số, chuỗi hoặc tham chiếu.
  2. table_array: Bảng dữ liệu để tìm kiếm, có thể là vùng tham chiếu hoặc tên của một vùng đã đặt tên.
  3. row_index_num: Số thứ tự của hàng trong table_array chứa kết quả bạn muốn tìm kiếm. Số thứ tự này được tính từ trên xuống dưới (hàng chứa lookup_value là hàng đầu tiên).
  4. range_lookup: Một giá trị kiểu Boolean (chỉ có thể là TRUE hoặc FALSE) để chỉ kiểu tìm kiếm: tương đối hoặc chính xác.
  • + TRUE (hoặc 1) là mặc định: Tìm kiếm tương đối, hàm Hlookup sẽ tìm giá trị lookup_value đầu tiên trong hàng đầu tiên của table_array. Nếu không tìm thấy, nó sẽ trả về giá trị lớn nhất nhỏ hơn lookup_value.
  • + FALSE (hoặc 0): Tìm kiếm chính xác, hàm Hlookup sẽ tìm giá trị lookup_value trong hàng đầu tiên của table_array. Nếu không tìm thấy hoặc lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong hàng đầu tiên của table_array, nó sẽ trả về lỗi #N/A!.

Lưu ý:

Để có kết quả chính xác khi range_lookup = TRUE, bạn phải sắp xếp các giá trị trong hàng đầu tiên của table_array từ nhỏ đến lớn.

Nếu hàng đầu tiên của table_array chứa các giá trị kiểu văn bản, bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện cho lookup_value (dấu * đại diện cho nhiều ký tự hoặc dấu ? đại diện cho một ký tự).

Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong hàng đầu tiên của table_array, hàm sẽ trả về lỗi #N/A!.

Nếu không tìm thấy lookup_value khi range_lookup = FALSE, hàm sẽ trả về lỗi #N/A!.

Nếu row_index_num nhỏ hơn 1, hàm sẽ trả về lỗi #VALUE!. Nếu row_index_num lớn hơn số hàng trong table_array, hàm sẽ trả về lỗi #REF!.

Ví dụ minh họa về hàm HLOOKUP

Ví dụ 1: Trong ví dụ sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm Hlookup.

ham Hlookup trong excel

Ví dụ 2: Trong ví dụ thứ 2, chúng ta sẽ sử dụng hàm Hlookup để điền đơn giá của một số loại thực phẩm dựa vào tên sản phẩm và loại (ký tự cuối cùng bên phải của mã sản phẩm).

ham Hlookup trong excel

Trong ví dụ này, chúng ta thấy được mối quan hệ giữa loại hàng và hàng sẽ trả về kết quả: Hàng sẽ trả về kết quả = Loại hàng + 1. Do đó, thay vì sử dụng hàm If để xác định hàng sẽ trả về kết quả tương ứng với Loại hàng, chúng ta sử dụng hàm Right để lấy giá trị từ cột chứa đơn giá cần tìm.

Cách sử dụng hàm Hlookup với trường hợp cụ thể

Mọi trường hợp xử lý với Vlookup đều có thể được thay thế bằng hàm Hlookup kết hợp với công thức mảng và ngược lại. Trong ví dụ sau, chúng tôi sẽ dựa vào tên mã hàng để điền nội dung cho cột Tên sản phẩm theo hai cách, sử dụng hàm HlookupVlookup.

ham Hlookup trong excel

Đối với hàm Hlookup, chúng ta sử dụng hàm Transpose để chuyển bảng ngang thành bảng dọc (hoặc ngược lại). Khi đó, bảng tham chiếu của chúng ta sẽ được chuyển thành hàng dọc với dòng đầu tiên chứa mã sản phẩm và dòng thứ hai chứa tên sản phẩm.

Tại ô E4, chúng ta sử dụng công thức mảng sau đây, sau đó sao chép công thức cho các ô còn lại trong cột E.

{=HLOOKUP(B4;TRANSPOSE($C$11:$D$14);2;0)}

Lưu ý:

  • Vì sử dụng công thức mảng, chúng ta cần nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để kết thúc công thức.
  • Với cách làm này, bạn có thể chuyển mọi trường hợp sử dụng hàm Vlookup sang hàm Hlookup và ngược lại.

Lời kết

Vậy là bạn đã hiểu cách sử dụng hàm Hlookup trong Excel và đã xem qua một số ví dụ về cách sử dụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo cách sử dụng hàm Vlookup và công thức mảng trong Excel tại đây. Chúc bạn thành công!

You might like

About the Author: suynghitichcuc2019